Installing the aquarium equipment
Array Tisk Array

Filtrace (vnější/vnitřní filtr)

Filtr, resp. jeho sání a výpusť umístěte do jednoho ze zadních rohů akvária. Po osázení akvária rostlinami budou tyto části filtru schovány za bujným porostem.

Měřicí a ovládací jednotky

Po odborné instalaci dna a filtrace v akváriu je nyní na řadě montáž elektronických měřicích a ovládacích jednotek. Pro lepší přehlednost doporučujeme zafixovat přístroje DUOMAT a pH-Controller pomocí úchytů na přídržnou desku (která je součástí balení). Transformátor topného kabelu by měl být upevněn obdobně. Přídržná deska bude později umístěna ve skříňce pod akváriem.

Na přídržnou desku upevněte také zásuvkovou lištu. Do ní můžete přehledně zapojovat jednotlivé přístroje jeden vedle druhého. Přívodní kabely jednotlivých přístrojů veďte za akváriem směrem dolů, do skříňky pod akváriem. Přístroje raději nezapojujte do klasické zásuvky ve zdi. Umístěním elektrických připojení do skříňky spíše předejdete kontaktu s vodou. Jistota je jistota! 

 

Měřicí sonda pH controller

Měřicí sondu přístroje pH-Controller upevněte pomocí speciálního úchytu na zadní sklo akvária. V okolí sondy by měla jemně proudit voda. Kabel měřicí sondy připojte k pH-Controlleru, umístěném ve skříni pod akváriem.Duomat - Doppel-Thermostat

Noční uzavírací ventil CO2       

Prostřednictvím tohoto magnetického ventilu je řízeno dodávání CO2 do akvária. Noční uzavírací ventil vyvinutý firmou Dennerle šetří elektrickou energii a již se mnohokrát osvědčil. Nezapomeňte instalovat zpětný ventil! Ten chrání Váš noční uzavírací ventil CO2 a redukční ventil před možným vnikem vody. Noční uzavírací ventil CO2 lze taktéž upevnit na přídržnou desku.  

Připojení kabelů
Připojte topný kabel k příslušnému transformátoru. Transformátor topného kabelu a regulovatelné topítko v akváriu budou síťově propojeny prostřednictvím systému DUOMAT. Teplotní čidlo DUOMATu umístěte do akvária. Napojte na pH-Controller noční uzavírací ventil. Všechny přístroje uveďte do provozu teprve až po naplnění akvária vodou!

POZOR!
Všechna elektrická připojení umístěte tak, aby nepřišla do kontaktu s vodou. Před manipulací uvnitř akvária vypojte všechny přístroje z elektrické sítě. Elektrických kontaktů se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama!

  

Systém dodávání CO2

Našroubujte redukční ventil (2) na lahev s CO2 (1). Poté propojte jednotlivé části systému pro dodávání CO2 pomocí speciální hadičky na CO2 (7), a to v následujícím pořadí:

1. Redukční ventil
2. Noční uzavírací ventil CO2 (3)
3. Zpětný ventil (4)
4. Počítač bublinek (5)
5. CO2 difuzor - např. Flipper (6)

Počítač bublinek našroubujte na přídržnou desku. Tak budete mít vše potřebné přehledně pohromadě. pH-Controller (8) pomocí své měřicí sondy reguluje potřebné dávkování přes noční uzavírací ventil (3). Dlouhodobý test obsahu CO2 ve vodě Correct (9) umožňuje dodatečnou permanentní kontrolu obsahu CO2 v akváriu.